Hyra kajakplats

Nu erbjuder klubben kajakplatser i förrådet vid klubbstugan. Härifrån når du Rådasjön, Stensjön, Massetjärn och via ett kort lyft Landvettersjön. Vi hoppas att paddlingsintresserade medlemmar väljer att ha sin kajak vid klubbstugan så att vi kan träna regelbundet tillsammans!

Det finns knappt 40 platser, och vid full beläggning kommer aktiva klubbmedlemmar att prioriteras. Om överkapacitet finns kommer platser att erbjudas till icke-medlemmar. Platserna hyrs ut per kalenderår. För att finansiera indragning av el och värme till förrådet erbjuds garanterad kajakplats i 5 år mot förbetalning.

Priser:

  Kalenderår 1/1-31/12 Garanterad plats i 5 år
Medlem 1200 SEK 5000 SEK
Icke medlem 2500 SEK -

Intresserad? Kontakta uthyrningsansvarig för kajakplatser: Stefan von Wachenfeldt Falemo, stefan.falemo@gmail.com, 070-2026817